Chemia - Matura Lipiec 2020, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 2.

Kategoria: Elektrony w atomach, orbitale Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Atomy pierwiastków chemicznych mogą występować w różnych stanach energetycznych. Stan o najniższej energii nazywamy podstawowym, a stany o energiach wyższych – wzbudzonymi. Poniższe schematy I i II przedstawiają konfigurację elektronową dla orbitali walencyjnych atomu pewnego pierwiastka chemicznego X w różnych stanach energetycznych.

Uzupełnij poniższą tabelę – wpisz symbol pierwiastka X, numer grupy oraz symbol bloku konfiguracyjnego, do którego należy ten pierwiastek. Napisz, który schemat konfiguracji elektronowej (I albo II) opisuje stan podstawowy atomu pierwiastka X.

Symbol pierwiastka Numer grupy Symbol bloku

Stan podstawowy atomu pierwiastka X opisuje schemat numer

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za poprawne uzupełnienie wszystkich kolumn tabeli oraz poprawne określenie, który schemat opisuje stan podstawowy.
1 p. – za poprawne uzupełnienie wszystkich kolumn tabeli, ale błędne określenie, który schemat opisuje stan podstawowy, lub brak określenia.
lub
– za błędne lub niepełne uzupełnienie kolumn tabeli, ale poprawne określenie, który schemat opisuje stan podstawowy.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych kryteriów albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Symbol pierwiastka Numer grupy Symbol bloku
P 15 lub XV lub piętnasta p

Stan podstawowy atomu pierwiastka X opisuje schemat numer II.