Chemia - Matura Lipiec 2020, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 8.

Kategoria: Stechiometryczny stosunek reagentów Typ: Podaj/wymień

W zamkniętym reaktorze znajdowały się dwa gazy: wodór oraz fluor. Po zakończeniu reakcji zbiornik zawierał tylko fluorowodór, którego masa była równa 0,4 g.

Napisz, w jakim stosunku objętościowym zmieszano wodór z fluorem w reaktorze, oraz określ, ile gramów wodoru i ile gramów fluoru wprowadzono do reaktora.

Stosunek objętości substratów Vwodoru : Vfluoru =

Masa wodoru wprowadzonego do reaktora mwodoru =

Masa fluoru wprowadzonego do reaktora mfluoru =

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne uzupełnienie zdań.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Stosunek objętościowy Vwodoru : Vfluoru = 1 : 1 lub każdy inny stosunek objętości, który można uprościć do wartości 1 : 1.
Masa wodoru wprowadzonego do reaktora mwodoru = 0,02 (g)
Masa fluoru wprowadzonego do reaktora mfluoru = 0,38 (g)