Chemia - Matura Maj 2014, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 13.

Kategoria: pH Typ: Podaj/wymień

Poniższa tabela zawiera dane dotyczące rozpuszczalności dwóch gazów w wodzie, w zależności od temperatury.

Wzór chemiczny Nazwa Rozpuszczalność, g/100 g H2O
0°C 20°C 40°C 60°C 80°C
O2 tlen 6,94·10–3 4,34·10–3 3,08·10–3 2,27·10–3 1,38·10–3
SO2 tlenek siarki(IV) 29,6 10,6 5,54 3,25 2,13

Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 1997.

Określ odczyn wodnych roztworów tlenu i tlenku siarki(IV).

  1. Odczyn wodnego roztworu tlenu:
  2. Odczyn wodnego roztworu tlenku siarki(IV):

Rozwiązanie

Schemat punktowania:
2 p. – poprawne określenie odczynu obu roztworów
1 p. – poprawne określenie odczynu jednego roztworu
0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi

Poprawna odpowiedź:

  1. Odczyn wodnego roztworu tlenu: obojętny
  2. Odczyn wodnego roztworu tlenku siarki(IV): kwasowy