Chemia - Matura Maj 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 14.

Kategoria: Kwasy karboksylowe Typ: Podaj/wymień

Kwas cytrynowy (kwas 2-hydroksypropano-1,2,3-trikarboksylowy) o składzie C6H8O7 spełnia ważną funkcję w metabolizmie organizmów jako produkt przejściowy cyklu Krebsa, w którym ulega izomeryzacji do kwasu izocytrynowego o następującym wzorze:

Podaj nazwę systematyczną kwasu izocytrynowego.

Rozwiązanie

Schemat punktacji
1 p. – poprawna nazwa systematyczna
0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi

Poprawna odpowiedź:
(kwas) 1-hydroksypropano-1,2,3-trikarboksylowy