Chemia - Matura Maj 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 29.

Kategoria: Węglowodory aromatyczne Typ: Narysuj/zapisz wzór

Poniżej przedstawiono ciąg przemian prowadzących do powstania cykloheksenu.

ClCH2-(CH2)4-CH2Cl + Zn, etanol A + Cl2, światło B + KOH, etanol/ogrzewanie cykloheksen

Uzupełnij tabelę, wpisując wzory półstrukturalne (grupowe) lub uproszczone związków organicznych oznaczonych na schemacie literami A i B oraz wzór cykloheksenu.

Związek A Związek B Cykloheksen
                                         
 
 
                                         
 
 
                                         
 
 

Rozwiązanie

Schemat punktowania:
3 p. – poprawne narysowanie trzech wzorów
2 p. – poprawne narysowanie dwóch wzorów
1 p. – poprawne narysowanie jednego wzoru
0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi

Poprawna odpowiedź:

lub