Chemia - Matura Maj 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 36.

Kategoria: Aminokwasy Typ: Narysuj/zapisz wzór

W poniższej tabeli przedstawiono wybrane dane na temat czterech aminokwasów białkowych. Symbol pI oznacza punkt izoelektryczny, który jest taką wartością pH roztworu, w którym stężenie jonu obojnaczego osiąga maksymalną wartość, natomiast stężenia formy anionowej i kationowej mają jednakową, najmniejszą wartość.

J. Sawicka, A. Janich-Kilian, W. Cejner-Mania, G. Urbańczyk, Tablice chemiczne, Gdańsk 2001.

Napisz wzór tej formy fenyloalaniny, której stężenie jest największe w roztworze o pH równym 5,48.

 

 

Rozwiązanie

Schemat punktowania:
1 p. – poprawny wzór jonu obojnaczego fenyloalaniny
0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi

Poprawna odpowiedź: