Chemia - Matura Maj 2015, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 10.

Kategoria: Wpływ czynników na przebieg reakcji Typ: Podaj/wymień

Wykonano eksperyment, którego przebieg zilustrowano na rysunku.

Szybkość reakcji zachodzącej w czasie opisanego doświadczenia jest niewielka.

Wymień dwa sposoby zmiany warunków wykonania doświadczenia, w których wyniku szybkość zachodzącej reakcji będzie większa.

  1. sposób:
  2. sposób:

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne podanie dwóch sposobów zwiększenia szybkości reakcji.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

  • ogrzanie kolby z mieszaniną reakcyjną
  • użycie roztworu kwasu o większym stężeniu
  • mieszanie
  • rozdrobnienie cynku
  • dodanie katalizatora