Chemia - Matura Maj 2015, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 16.

Kategoria: Dysocjacja Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Określ, jakimi elektrolitami (mocnymi czy słabymi) są związki, których nazwy wymieniono w tabeli. Wpisz znak x w odpowiednie rubryki.

Elektrolit mocny słaby
siarczan(VI) sodu
kwas etanowy (octowy)
etanian (octan) sodu
kwas siarkowodorowy

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za poprawne uzupełnienie czterech wierszy tabeli.
1 p. – za poprawne uzupełnienie trzech lub dwóch wierszy tabeli.
0 p. – za poprawne uzupełnienie mniej niż dwóch wierszy tabeli lub błędne uzupełnienie albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Elektrolit mocny słaby
siarczan(VI) sodu x
kwas etanowy (octowy) x
etanian (octan) sodu x
kwas siarkowodorowy x