Chemia - Matura Maj 2015, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 4.

Kategoria: Elektrony w atomach, orbitale Typ: Podaj/wymień

Poniżej wymieniono symbole sześciu pierwiastków chemicznych.

Br     Ca     Cl         K     S     Se

Napisz symbole tych spośród wymienionych pierwiastków, które tworzą jony proste o konfiguracji argonu, oraz tych, które tworzą jony proste o konfiguracji kryptonu.

Jony proste o konfiguracji argonu tworzą:
Jony proste o konfiguracji kryptonu tworzą:

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne przyporządkowanie wszystkich symboli pierwiastków.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Jony proste o konfiguracji argonu tworzą: Ca, Cl, K, S
Jony proste o konfiguracji kryptonu tworzą: Br, Se

Jeżeli zdający zamiast symboli pierwiastków, poda ich poprawne nazwy lub poprawne wzory jonów prostych, odpowiedź taką należy ocenić pozytywnie.