Chemia - Matura Maj 2015, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 8.

Kategoria: Identyfikacja związków nieorganicznych Typ: Podaj/wymień

Wykonano eksperyment, którego przebieg zilustrowano na rysunku.

Opisz sposób identyfikacji gazu, który wydzielał się w czasie tej reakcji.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne opisanie sposobu identyfikacji wodoru.
0 p. – za błędne opisanie sposobu identyfikacji albo brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

  • Należy spróbować zapalić gaz. Jeżeli po umieszczeniu u wylotu cylindra z gazem palącego się łuczywa nastąpi spalenie gazu z charakterystycznym odgłosem, oznacza to, że w cylindrze był wodór.
  • Spalaniu gazu towarzyszy charakterystyczny dźwięk.