Chemia - Matura Maj 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 2.

Kategoria: Masa atomowa, cząsteczkowa i molowa Typ: Oblicz

Brom występuje w przyrodzie w postaci mieszaniny dwóch izotopów o masach atomowych równych 78,92 u i 80,92 u. Średnia masa atomowa bromu jest równa 79,90 u. Pierwiastek ten w reakcjach utleniania i redukcji może pełnić funkcję zarówno utleniacza, jak i reduktora. Tworzy związki chemiczne, w których występują różne rodzaje wiązań.

Mol jest jednostką liczności (ilości) materii. Liczbę drobin odpowiadającą jednemu molowi nazywamy liczbą Avogadra.

Oblicz bezwzględną masę (wyrażoną w gramach) pojedynczej cząsteczki bromu zbudowanej z atomów dwóch różnych izotopów.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne obliczenie masy cząsteczki bromu o określonym składzie izotopowym.
0 p. – za błędne obliczenie lub podanie wyniku w jednostkach innych niż jednostka masy albo brak rozwiązania.

Przykładowe rozwiązania
Rozwiązanie I
78,92 u + 80,92 u = 159,84 u

6,02 ⋅ 1023 cz.1 cz. = 159,84 gx

x = mBr2 = 2,66 · 10−22 g lub 26,55 · 10−23 g

Rozwiązanie II
78,92 u + 80,92 u = 159,84 u
1 u = 1,66 · 10−24 g

1 u159,84 u = 1,66 ⋅ 10−24 gx

x = mBr2 = 2,66 · 10−22 g lub 26,55 · 10−23 g