Chemia - Matura Maj 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 29.

Kategoria: Kwasy karboksylowe Ketony Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Poniżej przedstawiono wzory dwóch związków organicznych.

Zaznacz odpowiedź, w której podano poprawne nazwy systematyczne związków I i II.

I II
A. kwas 2,3-dimetyloheksanowy 3-metylobutanal
B. kwas 2,3-dimetylobutanowy 3-metylobutanon
C. 2,3-dimetylobutanal 3-metylobutanon
D. kwas 2,3-dimetylobutanowy 3-metylobutanal

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne wskazanie nazw związków.
0 p. – za błędną odpowiedź albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
B