Chemia - Matura Maj 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 3.

Kategoria: Izotopy i promieniotwórczość Masa atomowa, cząsteczkowa i molowa Typ: Oblicz

Brom występuje w przyrodzie w postaci mieszaniny dwóch izotopów o masach atomowych równych 78,92 u i 80,92 u. Średnia masa atomowa bromu jest równa 79,90 u. Pierwiastek ten w reakcjach utleniania i redukcji może pełnić funkcję zarówno utleniacza, jak i reduktora. Tworzy związki chemiczne, w których występują różne rodzaje wiązań.

Oblicz, jaki procent atomów bromu występujących w przyrodzie stanowią atomy o masie atomowej 78,92 u, a jaki procent – atomy o masie atomowej 80,92 u.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne wykonanie obliczeń oraz podanie wyniku w procentach.
0 p. – za błędne obliczenie lub niepodanie wyniku w procentach albo brak rozwiązania.

Przykładowe rozwiązanie
x1 – zawartość procentowa izotopu o masie atomowej M = 78,92 u
x2 – zawartość procentowa izotopu o masie atomowej M = 80,92 u
x2 = 100% – x1

79,90 u = 78,92 u ⋅ x1 + 80,92 u ⋅ (100% − x1)100%

x1 = 51% – zawartość procentowa izotopu o M = 78,92 u
x2 = 49% – zawartość procentowa izotopu o M = 80,92 u