Chemia - Matura Maj 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 34.

Kategoria: Identyfikacja związków organicznych Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

W dwóch nieoznakowanych probówkach znajdują się parafina i stearyna.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

W celu zidentyfikowania tych substancji należy

  1. porównać ich rozpuszczalność w wodzie.
  2. zbadać ich zachowanie wobec wody bromowej.
  3. zbadać ich zachowanie wobec wodorotlenku sodu.
  4. zbadać ich zachowanie wobec stężonego kwasu azotowego(V).

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne wskazanie metody identyfikacji.
0 p. – za błędną odpowiedź albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
C