Chemia - Matura Maj 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 23.

Kategoria: Energetyka reakcji Typ: Oblicz

Standardowa molowa entalpia reakcji spalania kwasu benzoesowego opisanej równaniem

C6H5COOH (s) + 712O2 (g) → 7CO2 (g) + 3H2O(c)

wynosi ΔspHoC6H5COOH = − 3227 kJ ⋅ mol−1 . Standardowa entalpia tworzenia wody w ciekłym stanie skupienia ma wartość ΔtwHoH2O = − 286 kJ ⋅ mol−1 , a standardowa entalpia tworzenia gazowego tlenku węgla(IV) wynosi ΔtwHoCO2 = − 394 kJ ⋅ mol−1.

Na podstawie: J. Sawicka, A. Janich-Kilian, W. Cejner-Mania, G. Urbańczyk, Tablice chemiczne, Gdańsk 2001.

Na podstawie powyższych danych oblicz standardową entalpię tworzenia kwasu benzoesowego w stałym stanie skupienia ΔtwHox . Wynik podaj w zaokrągleniu do jedności.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za zastosowanie poprawnej metody, poprawne wykonanie obliczeń i podanie wyniku z jednostką i z właściwą dokładnością.
1 p. – za zastosowanie poprawnej metody, ale:
– popełnienie błędów rachunkowych prowadzących do błędnego wyniku liczbowego.
lub
– podanie wyniku z błędną jednostką lub bez jednostki.
lub
– podanie wyniku z niewłaściwą dokładnością.
0 p. – za zastosowanie błędnej metody obliczenia albo brak rozwiązania.

Przykładowe rozwiązanie
twHoH2O + 7ΔtwHoCO2 − (ΔtwHox + 712ΔtwHoO2) = ΔspHoC6H5COOH
i ΔtwHoO2 = 0 kJ ⋅ mol−1
twHoH2O + 7ΔtwHoCO2 − ΔtwHox = ΔspHoC6H5COOH
ΔtwHox = 3 mole ⋅ (−286 kJ ⋅ mol−1) + 7 moli ⋅ (−394 kJ ⋅ mol−1) − (−3227 kJ ⋅ mol− 1)
ΔtwHox = − 389 kJ ⋅ mol−1