Chemia - Matura Maj 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 45.

Kategoria: Peptydy i białka Typ: Podaj/wymień

Poniżej przedstawiono nazwy oraz wzory pięciu aminokwasów białkowych. Budowę ich cząsteczek można zilustrować ogólnym wzorem R–CH(NH2)–COOH, w którym R oznacza atom wodoru lub łańcuch boczny.

Poniżej przedstawiono wzory dwóch dipeptydów powstałych w reakcji kondensacji kwasu asparaginowego i waliny.

Wskaż dipeptyd (I albo II), który mógł być produktem częściowej hydrolizy łańcucha polipeptydowego naturalnego białka.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne wskazanie dipeptydu.
0 p. – za błędną odpowiedź albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
dipeptyd I