Chemia - Matura Maj 2016, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 17.

Kategoria: Stechiometryczny stosunek reagentów Reakcje i właściwości kwasów i zasad Typ: Napisz równanie reakcji Podaj/wymień

Wykonano doświadczenie, którego przebieg zilustrowano na poniższym rysunku.

17.1. (0-1)

Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji, która zaszła w probówce.

17.2. (0-1)

Określ odczyn roztworu otrzymanego w tym doświadczeniu.

Rozwiązanie

17.1. (0-1)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne napisanie równania reakcji w formie cząsteczkowej.
0 p. – za błędne napisanie równania reakcji (błędne wzory reagentów, błędne współczynniki stechiometryczne, niewłaściwa forma zapisu) albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
2KOH + H2SO4 → K2SO4 + 2H2O

17.2. (0-1)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne określenie odczynu roztworu.
0 p. – za odpowiedź błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
zasadowy