Chemia - Matura Maj 2016, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 22.

Kategoria: Izomeria konstytucyjna Typ: Narysuj/zapisz wzór

Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) dwóch węglowodorów będących izomerami związku o wzorze:

Wzór izomeru I: Wzór izomeru II:
                                                  
 
                                                  
 

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne napisanie wzorów półstrukturalnych (grupowych) obu izomerów.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Wzór izomeru I: Wzór izomeru II:

|

|

Uwaga: Kolejność wzorów izomerów jest dowolna.