Chemia - Matura Maj 2016, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 23.

Kategoria: Stechiometryczny stosunek reagentów Typ: Oblicz

Reakcja całkowitego spalania etanu przebiega zgodnie z równaniem:

2C2H6 + 7O2 → 4CO2 + 6H2O

Oblicz objętość, jaką zajmie w warunkach normalnych tlen potrzebny do całkowitego spalenia 90,0 gramów etanu.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za zastosowanie poprawnej metody, poprawne wykonanie obliczeń oraz podanie wyniku z właściwą jednostką.
1 p. – za zastosowanie poprawnej metody, ale:
– popełnienie błędów rachunkowych prowadzących do błędnego wyniku liczbowego
lub
– podanie wyniku w jednostkach innych niż jednostka objętości lub bez jednostki.
0 p. – za zastosowanie błędnej metody obliczenia albo brak rozwiązania.

Przykładowe rozwiązanie
nC2H6 = mM = 90 g30 g ⋅ mol−1 = 3 mole

Z równania reakcji:

2 mole C2H6
3 mole C2H6

7 moli O2
x moli O2

x = 10,5 mola O2
VO2 = nO2 ⋅ Vmol = 10,5 mol ⋅ 22,4 dm3 ⋅ mol−1 = 235,2 dm3