Chemia - Matura Maj 2016, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 26.

Kategoria: Podstawy chemii organicznej Typ: Podaj/wymień

Przeprowadzono doświadczenie zilustrowane poniższym schematem.

Określ odczyn roztworów uzyskanych w probówkach I–III.

Numer probówki I II III
Odczyn roztworu                                                                                    

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne określenie odczynu we wszystkich probówkach.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Numer probówki I II III
Odczyn roztworu kwasowy zasadowy obojętny