Chemia - Matura Maj 2016, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 27.

Kategoria: Węglowodory - ogólne Typ: Narysuj/zapisz wzór

Do podanych substratów dopisz wzory produktów, tak aby otrzymać równania reakcji. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) produktów organicznych.

H3C—CH2—Cl + KOH H2O

H3C—CH2—NH2 + HCl H2O

H+
........................................

Rozwiązanie

Schemat punktowania
3 p. – za poprawne uzupełnienie trzech równań reakcji z zastosowaniem wzorów półstrukturalnych (grupowych) związków organicznych.
2 p. – za poprawne uzupełnienie dwóch równań reakcji.
1 p. – za poprawne uzupełnienie jednego równania reakcji.
0 p. – za błędne uzupełnienie równań reakcji (błędne wzory reagentów, błędne współczynniki stechiometryczne, niewłaściwa forma zapisu) albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

H3C—CH2—Cl + KOH H2O H3C—CH2—OH + KCl

H3C—CH2—NH2 + HCl H2O H3C—CH2—NH3Cl

Uwaga: Za poprawne należy uznać wzory:

H3C—CH2—NH+3Cl
H3C—CH2—NH2 ∙ HCl
H3C—CH2—NH+3 + Cl