Chemia - Matura Maj 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 4.

Kategoria: Stechiometryczny stosunek reagentów Typ: Oblicz

Do reaktora wprowadzono 1,0 mol amoniaku i 1,6 mola tlenu, a następnie przeprowadzono – w odpowiednich warunkach – reakcję zilustrowaną poniższym równaniem.

4NH3 + 5O2 T, kat.4NO + 6H2O

Wykonaj obliczenia i podaj skład mieszaniny poreakcyjnej wyrażony w molach. Załóż, że opisana przemiana przebiegła z wydajnością równą 100%.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za zastosowanie poprawnej metody, poprawne wykonanie obliczeń oraz poprawne podanie składu mieszaniny.
1 p. – za zastosowanie poprawnej metody, ale
– popełnienie błędów rachunkowych prowadzących do błędnych wyników liczbowych
lub
– podanie wyników z błędną jednostką
lub
– popełnienie błędów w opisie składu mieszaniny albo brak wskazania składu mieszaniny.
0 p. – za zastosowanie błędnej metody obliczenia albo brak rozwiązania.

Przykładowe rozwiązanie Tlen został użyty w nadmiarze.

Przereagowało: nO2 = 54 = 1,25 mola

Powstało: 1,0 mol NO i 64 = 1,5 mola H2O

Skład mieszaniny poreakcyjnej:
1,6 mola – 1,25 mola = 0,35 mola O2
1 mol NO
1,5 mola H2O