Chemia - Matura Maj 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 17.

Kategoria: Rozpuszczalność substancji Typ: Podaj/wymień

Halogenki srebra są związkami trudno rozpuszczalnymi w wodzie. Ich iloczyny rozpuszczalności w temperaturze 25°C wynoszą:

Wzór soli Wyrażenie na iloczyn rozpuszczalności Wartość iloczynu rozpuszczalności
AgCl Ks(AgCl) = [Ag+] ⋅ [Cl] 1,6 ⋅ 10−10
AgBr Ks(AgBr) = [Ag+] ⋅ [Br] 7,7 ⋅10−13
AgI Ks(AgI) = [Ag+] ⋅ [I] 1,5 ⋅10−16
Na podstawie: K.-H. Lautenschläger, W. Schröter, A. Wanninger, Nowoczesne kompendium chemii, Warszawa 2007.

Podaj wzór halogenku srebra, którego rozpuszczalność w wodzie jest najmniejsza.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawny wybór i napisanie wzoru halogenku srebra.
0 p. – za błędną odpowiedź albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
AgI