Chemia - Matura Maj 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 18.

Kategoria: Rozpuszczalność substancji Typ: Oblicz

Halogenki srebra są związkami trudno rozpuszczalnymi w wodzie. Ich iloczyny rozpuszczalności w temperaturze 25°C wynoszą:

Wzór soli Wyrażenie na iloczyn rozpuszczalności Wartość iloczynu rozpuszczalności
AgCl Ks(AgCl) = [Ag+] ⋅ [Cl] 1,6 ⋅ 10−10
AgBr Ks(AgBr) = [Ag+] ⋅ [Br] 7,7 ⋅10−13
AgI Ks(AgI) = [Ag+] ⋅ [I] 1,5 ⋅10−16
Na podstawie: K.-H. Lautenschläger, W. Schröter, A. Wanninger, Nowoczesne kompendium chemii, Warszawa 2007.

Oblicz, ile moli jonów srebra znajduje się w 1 dm3 nasyconego w temperaturze 25°C wodnego roztworu chlorku srebra.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za zastosowanie poprawnej metody, poprawne wykonanie obliczeń oraz podanie wyniku w molach.
1 p. – za zastosowanie poprawnej metody, ale:
– popełnienie błędów rachunkowych prowadzących do błędnego wyniku liczbowego
lub
– podanie wyniku z błędną jednostką.
0 p. – za zastosowanie błędnej metody obliczenia albo brak rozwiązania.

Poprawne rozwiązanie
Ks(AgCl) = cAg+ ⋅ cCl = 1,6 · 10–10
cAg+ = cCl = x ⇒ x2 = 1,6 ⋅ 10−10 ⇒ x = 1,6 ⋅ 10−10 = 1, 26 ⋅10−5 mol ⋅ dm−3
nAg+ = cV = 1, 26 ⋅10−5 mol ⋅ dm−3 ⋅ 1 dm3 = 1,26 · 10–5 mola