Chemia - Matura Maj 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 9.

Kategoria: Reakcje i właściwości kwasów i zasad Typ: Napisz równanie reakcji

Wodny roztwór chlorku amonu można otrzymać dwiema metodami (I i II) podanymi poniżej. W obu metodach substancjami wyjściowymi są: gazowy HCl, gazowy NH3 oraz woda.

Metoda I Metoda II
NH3 (g)
NH3 (aq)
HCl (g)
HCl (aq)
NH3 (g) + HCl (g) → NH4Cl (s)
NH3 (aq) + HCl (aq) → NH4Cl (aq)
NH4Cl (s)
NH4Cl (aq)

Stosując definicje kwasu i zasady Brønsteda, napisz równanie reakcji, która potwierdza kwasowy odczyn wodnego roztworu chlorku amonu.

Substraty
kwas 1 + zasada 2
   
Produkty
zasada 1 + kwas 2
   

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne napisanie równania reakcji.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Substraty
kwas 1 + zasada 2
NH+4 H2O
Produkty
zasada 1 + kwas 2
NH3 H3O+