Chemia - Matura Maj 2017, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 10.

Kategoria: Identyfikacja związków - ogólne Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

W oddzielnych probówkach przygotowano wodne roztwory substancji o następujących wzorach:

CH3NH2
CH3OH
CH3COOH
HNO3
KOH

Wypełnij poniższą tabelę – wpisz wzory wszystkich substancji wybranych spośród wymienionych powyżej i spełniających określone w tabeli warunki.

Warunek Wzory substancji
Wodny roztwór nie przewodzi prądu elektrycznego.
Wodny roztwór ma pH = 7.
Wodny roztwór ma pH > 7.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne wypełnienie tabeli.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Warunek Wzory substancji
Wodny roztwór nie przewodzi prądu elektrycznego. CH3OH
Wodny roztwór ma pH = 7. CH3OH
Wodny roztwór ma pH > 7. CH3NH2  KOH