Chemia - Matura Maj 2017, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 5.

Kategoria: Wiązania chemiczne - ogólne Typ: Narysuj/zapisz wzór

Narysuj wzór elektronowy cząsteczki chlorometanu CH3Cl – zaznacz kreskami wiązania chemiczne i wolne pary elektronowe.

 

 

 

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne napisanie wzoru elektronowego (kropkowego lub kreskowego) CH3Cl.
0 p. – za odpowiedź błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź