Chemia - Matura Maj 2017, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 2.

Kategoria: Izotopy i promieniotwórczość Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Izotop radu 226Ra ulega rozpadowi α. Tej przemianie towarzyszy emisja promieniowania γ. Cząstki α emitowane przez rad mogą służyć do wybijania neutronów z lekkich jąder, np. berylu 9Be.

Na podstawie: A. Czerwiński, Energia jądrowa i promieniotwórczość, Warszawa 1998.

Napisz równania opisanych przemian jądrowych. Uzupełnij wszystkie pola w poniższych schematach.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za poprawne napisanie równań obu przemian.
1 p. – za poprawne napisanie równania jednej przemiany.
0 p. – za odpowiedź błędną albo brak odpowiedzi.

Uwaga: zdający może zastąpić symbol He symbolem α.

Poprawna odpowiedź