Chemia - Matura Maj 2018, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 1.

Kategoria: Elektrony w atomach, orbitale Układ okresowy pierwiastków Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

W stanie podstawowym atomy pewnego pierwiastka mają następującą konfigurację elektronów walencyjnych:

3s2 3p2 (M4)

Uzupełnij poniższą tabelę. Wpisz symbol tego pierwiastka oraz dane dotyczące jego położenia w układzie okresowym.

   Symbol pierwiastka       Numer grupy       Numer okresu   
 
 

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne uzupełnienie tabeli.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

   Symbol pierwiastka       Numer grupy       Numer okresu   
Si 14 3 lub III lub trzeci