Chemia - Matura Maj 2018, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 14.

Kategoria: Rodzaje wiązań i ich właściwości Typ: Podaj/wymień

Przeprowadzono doświadczenie zgodnie z poniższym rysunkiem.

Podczas doświadczenia w kolbie przebiegła reakcja chemiczna zilustrowana równaniem

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Po zakończeniu opisanego doświadczenia, w którym magnez przereagował całkowicie, z roztworu otrzymanego w kolbie odparowano wodę.

Podaj wzór związku, który pozostał po odparowaniu wody, i wskaż występujący w nim rodzaj wiązania (jonowe, kowalencyjne niespolaryzowane, kowalencyjne spolaryzowane).

Wzór związku:

Wiązanie:

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne podanie wzoru związku i poprawne wskazanie rodzaju wiązania.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Wzór związku: MgCl2
Wiązanie: jonowe