Chemia - Matura Maj 2018, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 17.

Kategoria: Identyfikacja związków nieorganicznych Typ: Napisz równanie reakcji Podaj/zinterpretuj przebieg reakcji

W probówkach 1–3 znajdują się (w nieznanej kolejności) bezbarwne wodne roztwory następujących substancji: chlorku sodu, siarczanu(VI) magnezu i węglanu sodu. Ponieważ probówki z roztworami nie były opisane, aby zidentyfikować ich zawartość, wybrano dwa odczynniki: wodny roztwór HCl i wodny roztwór BaCl2. Roztwór z każdej probówki podzielono na dwie części i do każdej części dodano inny odczynnik. Wyniki eksperymentu zestawiono w tabeli:

Numer probówki Odczynnik
HCl (aq) BaCl2 (aq)
1 brak objawów reakcji brak objawów reakcji
2 zaobserwowano objawy reakcji zaobserwowano objawy reakcji
3 brak objawów reakcji zaobserwowano objawy reakcji

17.1. (1 pkt)

Napisz wzory lub nazwy substancji znajdujących się w probówkach 1–3.

Probówki:

1:
2:
3:

17.2. (2 pkt)

Napisz w formie jonowej skróconej równania obu reakcji, które umożliwiły identyfikację substancji znajdującej się w probówce 2.

Równania reakcji:

Rozwiązanie

17.1. (1 pkt)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawną identyfikację substancji w probówkach.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

1: NaCl
lub chlorek sodu
2: Na2CO3
lub węglan sodu
3: MgSO4
lub siarczan(VI) magnezu

17.2. (2 pkt)

Schemat punktowania
2 p. – za poprawne napisanie dwóch równań reakcji w formie jonowej skróconej przy poprawnej identyfikacji zawartości probówek w zadaniu 17.1.
1 p. – za poprawne napisanie jednego równania reakcji w formie jonowej skróconej przy poprawnej identyfikacji zawartości probówek w zadaniu 17.1.
0 p. – za błędne napisanie obu równań reakcji (błędne wzory reagentów, błędne współczynniki stechiometryczne, niewłaściwa forma zapisu) lub błędną identyfikację zawartości probówek w zadaniu 17.1. albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
2H+ + CO2-3 → H2O + CO2 (↑) i Ba2+ + CO2-3 → BaCO3 (↓)