Chemia - Matura Maj 2018, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 23.

Kategoria: Izomeria konstytucyjna Typ: Narysuj/zapisz wzór

W etanolowym roztworze wodorotlenku sodu halogenki alkilowe ulegają reakcji eliminacji halogenowodoru. Podczas tej reakcji z halogenków alkilowych o wzorze ogólnym R1–CH2–CHX–R2 (gdzie R1, R2 – grupy węglowodorowe, X = Cl, Br), oprócz soli nieorganicznej i wody, powstaje mieszanina nierozgałęzionych alkenów, które są względem siebie izomerami.

Na podstawie: R. Morrison, R. Boyd, Chemia organiczna, Warszawa 1997.

Narysuj wzory półstrukturalne (grupowe) i podaj nazwy systematyczne dwóch izomerów konstytucyjnych, które mogą powstać w reakcji eliminacji chlorowodoru z 2-chlorobutanu.

Wzór izomeru I:
                                                                
 
Wzór izomeru II:
                                                                
 
Nazwa:
 
 
Nazwa:
 
 

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p – za poprawne narysowanie dwóch wzorów półstrukturalnych (grupowych) alkenów będących izomerami konstytucyjnymi i podanie ich nazw systematycznych.
1 p. – za poprawne narysowanie jednego wzoru półstrukturalnego (grupowego) alkenu będącego izomerem konstytucyjnym i podanie jego nazwy systematycznej.
0 p – za błędne narysowanie dwóch wzorów półstrukturalnych (grupowych) alkenów będących izomerami konstytucyjnymi lub błędne podanie ich nazw systematycznych albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Wzór izomeru I: CH2=CH−CH2−CH3 Wzór izomeru II: CH3−CH=CH−CH3
Nazwa: but-1-en Nazwa: but-2-en

Kolejność izomerów jest dowolna.