Chemia - Matura Maj 2018, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 6.

Typ: Napisz równanie reakcji

Sód to aktywny metal, który w związkach chemicznych przyjmuje stopień utlenienia I. Spalany w powietrzu tworzy nadtlenek o wzorze Na2O2 (reakcja 1.). W reakcji nadtlenku sodu z tlenkiem węgla(IV) powstają węglan sodu oraz bezbarwny i bezwonny gaz podtrzymujący palenie (reakcja 2.).

Napisz w formie cząsteczkowej równania dwóch opisanych przemian.

Równanie reakcji 1.:

Równanie reakcji 2.:

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za poprawne napisanie dwóch równań reakcji w formie cząsteczkowej.
1 p. – za poprawne napisanie jednego równania reakcji w formie cząsteczkowej.
0 p. – za błędne napisanie obu równań reakcji (błędne wzory reagentów, błędne współczynniki stechiometryczne, niewłaściwa forma zapisu) albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Równanie reakcji 1.: 2Na + O2 → Na2O2
Równanie reakcji 2.: 2Na2O2 + 2CO2 → 2Na2CO3 + O2