Chemia - Matura Maj 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 2.

Kategoria: Masa atomowa, cząsteczkowa i molowa Typ: Oblicz

Gal występuje w przyrodzie w postaci mieszaniny dwóch izotopów. Na 3 atomy pierwszego izotopu galu o masie atomowej 68,926 u przypadają 2 atomy drugiego izotopu galu o masie atomowej mx. Średnia masa atomowa galu jest równa 69,723 u.

Na podstawie: J. Sawicka i inni, Tablice chemiczne, Gdańsk 2002.

Na podstawie powyższych danych oblicz masę atomową mx drugiego izotopu galu. Wynik końcowy podaj z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.

Rozwiązanie

Schemat punktowania

1 p. – za poprawną metodę obliczenia masy atomowej jednego z izotopów galu, poprawne wykonanie obliczeń i podanie wyniku z właściwą dokładnością i z właściwą jednostką.
0 p. – za błędne rozwiązanie albo brak rozwiązania.

Przykładowe rozwiązanie