Chemia - Matura Maj 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 32.

Kategoria: Hydroksylowe pochodne węglowodorów - ogólne Typ: Narysuj/zapisz wzór

Poniżej przedstawiono wzory związków oznaczonych numerami 1–5.

Uzupełnij poniższe schematy. Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) lub uproszczony organicznego produktu reakcji tlenku miedzi(II):

  • ze związkiem oznaczonym numerem 4.
  • ze związkiem oznaczonym numerem 5.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawnie napisanie wzorów organicznych produktów reakcji.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź