Chemia - Matura Maj 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 5.

Kategoria: Reakcje i właściwości kwasów i zasad Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Dane są wzory sześciu cząsteczek i jonów:

NH3     SO2     HCO3     CO2–3     HSO3     NH+4

Spośród wymienionych powyżej wzorów wybierz i wpisz do tabeli wzory tych drobin, które zgodnie z teorią Brønsteda stanowią sprzężone pary kwas–zasada.

Wzór kwasu Wzór zasady
Sprzężona para I
Sprzężona para II

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne uzupełnienie dwóch wierszy tabeli.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Wzór kwasu Wzór zasady
Sprzężona para I NH+4 NH3
Sprzężona para II HCO-3 CO2-3

Uwaga! Kolejność wymieniana sprzężonych par jest dowolna.