Chemia - Matura Maj 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 7.

Kategoria: Rozpuszczalność substancji Typ: Oblicz

W temperaturze 20°C rozpuszczalność uwodnionego wodorosiarczanu(VI) sodu o wzorze NaHSO4 · H2O jest równa 67 gramów w 100 gramach wody.

Na podstawie: T. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2004.

Oblicz, jaki procent masy roztworu nasyconego o temperaturze 20°C stanowi masa soli bezwodnej NaHSO4.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za zastosowanie poprawnej metody, poprawne wykonanie obliczeń oraz podanie wyniku w procentach.
1 p. – za zastosowanie poprawnej metody, ale:
– popełnienie błędów rachunkowych prowadzących do błędnego wyniku liczbowego.
lub - – niepodanie wyniku w procentach.
0 p. – za zastosowanie błędnej metody obliczenia albo brak rozwiązania.

Przykładowe rozwiązanie

MNaHSO4 = 120 g ⋅ mol−1
MNaHSO4 ⋅ H2O = 138 g ⋅ mol−1
120 g NaHSO4
x

138 g NaHSO4·H2O
67 g NaHSO4·H2O

x = 58,26 g

cp = msmr ∙ 100% = 58, 2667 + 100 ⋅ 100% = 35 (%)