Chemia - Matura Maj 2019, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 3.

Kategoria: Rodzaje wiązań i ich właściwości Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Spośród substancji, których wzory przedstawiono poniżej, wybierz wszystkie substancje o budowie jonowej. Podkreśl ich wzory.

CaCl2 (s)     NH3 (g)     O2 (g)     KOH (s)     HCl (g)     Na2O (s)

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za wybór i podkreślenie wszystkich wzorów substancji jonowych.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub niepoprawną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

CaCl2 (s)     NH3 (g)     O2 (g)     KOH (s)     HCl (g)     Na2O (s)