Chemia - Matura Maj 2019, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 9.

Kategoria: Stężenia roztworów Typ: Oblicz

Sporządzono 350 cm3 wodnego roztworu chlorku potasu (KCl) o stężeniu 1 mol ⋅ dm−3.

Oblicz masę soli, która pozostanie po całkowitym odparowaniu wody z opisanego roztworu.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za zastosowanie poprawnej metody, poprawne wykonanie obliczeń oraz podanie wyniku z poprawną jednostką.
1 p. – za zastosowanie poprawnej metody, ale:
– popełnienie błędów rachunkowych prowadzących do błędnego wyniku liczbowego.
lub
– podanie wyniku z błędną jednostką lub bez jednostki.
0 p. – za zastosowanie błędnej metody obliczenia albo brak rozwiązania.

Poprawne rozwiązanie
V = 350 cm3 = 0,35 dm3
MKCl = 74,5 g ⋅ mol−1

cm = nV ⇒ n = cm ⋅ V ⇒ n = 1 mol ⋅ dm−3 ⋅ 0,35 dm3 = 0,35 mola

n = mM ⇒ m = 0,35 mol ⋅ 74,5 g ⋅ mol−1 ⇒ m = 26,075 g   m ≈ 26 g