Chemia - Matura Maj 2019, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 40.

Kategoria: Peptydy i białka Typ: Narysuj/zapisz wzór

Poniżej przedstawiono sekwencję aminokwasów pewnego tripeptydu:

Phe-Gly-Cys

Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) tego tripeptydu. Pamiętaj, że w zastosowanej notacji umieszcza się z lewej strony kod aminokwasu, którego reszta zawiera wolną grupę aminową połączoną z atomem węgla α.

 

 

 

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne napisanie wzoru półstrukturalnego (grupowego) tripeptydu.
0 p. – za odpowiedź niepoprawną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź