Chemia - Matura Maj 2019, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 33.

Kategoria: Cukry proste Typ: Podaj/wymień

Poniżej przedstawiono wzory związków organicznych w projekcji Fischera.

Uzupełnij tabelę – wpisz numery, którymi oznaczono wzory odpowiednich związków.

Wzory związków lub wzór związku
Para enancjomerów
Para diastereoizomerów
Związek nieczynny optycznie

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne uzupełnienie tabeli – podanie numerów wzorów związków.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub niepoprawną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Wzory związków lub wzór związku
Para enancjomerów 1, 3
Para diastereoizomerów 1, 4 lub 3, 4
Związek nieczynny optycznie 2