Chemia - Matura Maj 2020, Poziom rozszerzony (nowy) - Zadanie 2.

Kategoria: Właściwości fizyczne cieczy i gazów Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Wpisz do tabeli temperaturę wrzenia wymienionych substancji (H2, CaCl2, HCl) pod ciśnieniem atmosferycznym. Wartości temperatury wrzenia wybierz spośród następujących: –253°C, –85°C, 100°C, 1935°C.

Substancja wodór,
H2
chlorek wapnia,
CaCl2
chlorowodów,
HCl
Temperatura wrzenia, °C
Rozwiązanie: 

Zasady oceniania
1 pkt – poprawne uzupełnienie tabeli.
0 pkt – odpowiedź niepełna lub niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Substancja wodór,
H2
chlorek wapnia,
CaCl2
chlorowodów,
HCl
Temperatura wrzenia, °C -253 1935 -85