Chemia - Matura Maj 2020, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 28.

Kategoria: Reakcje utleniania i redukcji - ogólne Typ: Napisz równanie reakcji

Benzen łatwo ulega reakcji nitrowania, której produkt może być substratem dalszych przemian. Przykładowo: w środowisku kwasowym nitrobenzen reaguje z chlorkiem tytanu(III) zgodnie z poniższym schematem:

reakcja nitrobenzenu z chlorkiem tytanu(III)

Na podstawie: J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna, Warszawa 1998.

Napisz w formie jonowej, z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy), równania reakcji redukcji i utleniania zachodzących podczas opisanego procesu.

Równanie reakcji redukcji:

 

Równanie reakcji utleniania:

 

Rozwiązanie

Zasady oceniania
1 pkt – poprawne napisanie w formie jonowej równań reakcji redukcji i reakcji utleniania.
0 pkt – odpowiedź niepełna lub niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Równanie reakcji redukcji:

równanie redukcji I

ALBO

równanie redukcji II

Równanie reakcji utleniania:
Ti3+ → Ti4+ + e-