Chemia - Matura Maj 2020, Poziom rozszerzony (nowy) - Zadanie 6.

Kategoria: Roztwory i reakcje w roztworach wodnych - ogólne Typ: Napisz równanie reakcji

Fosgen to trujący związek o wzorze COCl2. Jego temperatura topnienia jest równa –118°C, a temperatura wrzenia wynosi 8°C (pod ciśnieniem 1000 hPa). Fosgen reaguje z wodą i ulega hydrolizie, której produktami są tlenek węgla(IV) i chlorowodór.

Na podstawie: P. Mastalerz, Chemia organiczna, Warszawa 1986.

Napisz równanie reakcji hydrolizy fosgenu.

Rozwiązanie

Zasady oceniania
1 pkt – poprawne zapisanie równania reakcji.
0 pkt – błędne napisanie równania reakcji (błędne wzory reagentów, błędne współczynniki stechiometryczne, niewłaściwa forma zapisu) albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
COCl2 + H2O → CO2 + 2HCl