Chemia - Matura Maj 2021, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 12.

Kategoria: Wiązania chemiczne - ogólne Typ: Narysuj/zapisz wzór

Cyjanowodór jest lotną cieczą. Występuje w postaci dwóch izomerycznych odmian, które pozostają ze sobą w równowadze:

HCN
cyjanowodór
HNC
izocyjanowodór

W temperaturze pokojowej na 99 cząsteczek HCN przypada jedna cząsteczka HNC.

Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2010.

Napisz wzór elektronowy cząsteczki tej izomerycznej odmiany cyjanowodoru, która w temperaturze pokojowej stanowi formę dominującą. Zaznacz kreskami pary elektronowe wiązań chemicznych oraz wolne pary elektronowe. Określ hybrydyzację orbitali walencyjnych atomu węgla w tej cząsteczce.

Wzór elektronowy:

 

 

Hybrydyzacja orbitali walencyjnych atomu węgla:

Rozwiązanie

Zasady oceniania
1 pkt – poprawne napisanie wzoru elektronowego cyjanowodoru oraz poprawne określenie typu hybrydyzacji orbitali walencyjnych atomu węgla.
0 pkt – odpowiedź niespełniająca powyższego kryterium albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
Wzór elektronowy: H–C≡N I
Hybrydyzacja orbitali walencyjnych atomu węgla: sp