Chemia - Matura Maj 2023, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 36.

Kategoria: Estry i tłuszcze Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Ester o wzorze sumarycznym C5H10O2 poddano hydrolizie w środowisku kwasowym i otrzymano kwas A oraz alkohol X. W wyniku przeprowadzonych badań kwasu i alkoholu ustalono, że:

  • po tym, jak do roztworu manganianu(VII) potasu zakwaszonego kwasem siarkowym(VI) dodano wodny roztwór kwasu A, nastąpiło odbarwienie zawartości probówki, a także zaobserwowano wydzielenie bezbarwnego i bezwonnego gazu
  • w wyniku przepuszczenia oparów alkoholu X nad rozżarzonym tlenkiem miedzi(II) powstaje związek, który nie wykazuje właściwości redukujących w próbie Tollensa.

Uzupełnij poniższą tabelę. Narysuj wzory półstrukturalne (grupowe) kwasu A i alkoholu X oraz napisz nazwę systematyczną alkoholu X.

Wzór kwasu A Wzór alkoholu X Nazwa alkoholu X

Rozwiązanie

Zasady oceniania
2 pkt – poprawne narysowanie wzorów kwasu A i alkoholu X oraz napisanie poprawnej nazwy systematycznej alkoholu X.
1 pkt – poprawne uzupełnienie dwóch komórek tabeli:
• napisanie wzorów kwasu A i alkoholu X
ALBO
• napisanie wzoru alkoholu X i nazwy alkoholu X,
ALBO
• napisanie wzoru kwasu A i nazwy alkoholu X (o ile szkielet węglowy alkoholu X jest napisany poprawnie albo brak wzoru alkoholu).
0 pkt – odpowiedź niespełniająca powyższych kryteriów albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie