Chemia - Matura Maj 2023, Poziom rozszerzony (Formuła 2023) - Zadanie 33.

Kategoria: Cukry proste Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Poniżej przedstawiono wzory ilustrujące budowę pary monosacharydów.

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

1. Oba monosacharydy należą do szeregu konfiguracyjnego D. P F
2. Oba monosacharydy należą do grupy ketoheksoz. P F

Rozwiązanie

Zasady oceniania
1 pkt – poprawne zaznaczenie dwóch odpowiedzi.
0 pkt – odpowiedź niespełniająca powyższego kryterium albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
1. – P; 2. – F