Chemia - Zbiór zadań CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 27.

Kategoria: Elektrony w atomach, orbitale Typ: Podaj/wymień

Podaj wartość pobocznej liczby kwantowej l dla jednego z elektronów walencyjnych atomu chromu, obsadzających najdalej położoną od jądra atomu powłokę elektronową.

Rozwiązanie

Wartość pobocznej liczby kwantowej l = 0.

Wskazówki

Najdalej położoną od jądra atomu chromu powłoką jest powłoka o numerze 4., czyli powłoka N. Z konfiguracji elektronowej wynika, że w tej powłoce znajduje się wyłącznie 1 elektron walencyjny, który obsadza podpowłokę 4s. Dla podpowłok elektronowych typu s wartość pobocznej liczby kwantowej wynosi 0, co stanowi odpowiedź do zadania.