Chemia - Zbiór zadań CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 82.

Kategoria: Tlenki Typ: Napisz równanie reakcji

Związki arsenu wchodzą w skład preparatów stosowanych do zwalczania chwastów. Jednak związki te są niebezpieczne dla zwierząt, dlatego ważna jest kontrola ich występowania w środowisku naturalnym. Aby sprawdzić, jaką ilość związków arsenu zawiera badany materiał organiczny, pobrane próbki spala się, co umożliwia przemianę obecnych w próbce związków arsenu w tlenek arsenu(V). Tak otrzymaną suchą pozostałość poddaje się działaniu rozcieńczonego kwasu solnego, dzięki czemu tlenek arsenu(V) w reakcji z wodą przekształca się w rozpuszczalny w wodzie kwas ortoarsenowy(V) H3AsO4. Następnie należy zredukować otrzymany kwas ortoarsenowy(V) do kwasu ortoarsenowego(III) za pomocą chlorku cyny(II) w obecności katalizatora. Po dodaniu metalicznego cynku do roztworu zawierającego kwas ortofosforowy(III) arsen oddziela się od reszty składników w postaci AsH3, który jest gazem.

Na podstawie: D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, S.R. Crouch, Podstawy chemii analitycznej, t. 1, Warszawa 2006, s. 12–14.

Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji tlenku arsenu(V) z wodą.

Rozwiązanie

As2O5 + 3H2O H+ 2H3AsO4
lub
As2O5 + 3H2O → 2H3AsO4

Wskazówki

Zadanie wymaga napisania w formie cząsteczkowej równania reakcji tlenku arsenu(V) z wodą, a więc substratami reakcji są woda H2O i tlenek arsenu(V) o wzorze A2O5 podanym w informacji do zadania. W informacji tej podano również wzór produktu reakcji, którym jest kwas ortoarsenowy(V) H3AsO4. Jeżeli wiemy, jak przebiega reakcja z wodą tlenku kwasowego, w której wyniku powstaje kwas, możemy napisać jej równanie. Nad strzałką możemy zapisać H+ lub HCl, zaznaczając fakt, że reakcja przebiega w obecności mocnego kwasu (kwasu solnego), ale nie jest to konieczne.