Chemia - Zbiór zadań CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 86.

Kategoria: Reakcje utleniania i redukcji - ogólne Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Arsenowodór AsH3 jest toksycznym bezbarwnym gazem o nieprzyjemnym zapachu. Gazowy arsenowodór reaguje z dietyloditiokarbaminianem srebra zgodnie z równaniem

AsH3 + 6Ag+ + 3[(C2H5)2N − CS2] → As[(C2H5)2N − CS2]3 + 6Ag + 3H+

Na podstawie: D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, S.R. Crouch, Podstawy chemii analitycznej, t. 1, Warszawa 2006, s. 15.

Oceń, czy opisana reakcja jest reakcją utleniania i redukcji. Odpowiedź uzasadnij.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnych odpowiedzi
Opisana reakcja jest reakcją utleniania i redukcji, ponieważ dochodzi w jej czasie do wymiany elektronów między cząsteczkami arsenowodoru i kationami srebra.
lub
Opisana reakcja jest reakcją utleniania i redukcji, ponieważ widać, że w wyniku tej reakcji srebro zmienia swój stopień utlenienia z I na 0.

Wskazówki

Aby móc ocenić, czy opisana reakcja jest reakcją utleniania i redukcji, trzeba sprawdzić, czy w jej wyniku dochodzi do wymiany elektronów, co powoduje zmiany stopni utlenienia cząstek utleniacza i reduktora. Można łatwo zauważyć, że zmiana taka dokonuje się w przypadku srebra:

AsH3 + 6Ag+ + 3[(C2H5)2N − CS2] → As[(C2H5)2N − CS2]3 + 6Ag + 3H+

Przed reakcją srebro występuje w postaci kationów Ag+, a po reakcji – jako srebro metaliczne. W czasie reakcji następuje więc zmiana stopnia utlenienia srebra z I na 0. Zauważenie tego wystarczy do stwierdzenia, że opisana reakcja jest reakcją utleniania i redukcji.